Kuka?
Olen Maaret Lommi
KM, kehityspäällikkö

Millainen poliitikko?
Kristillisdemokraateille politiikka on palvelutehtävä, jossa sitoudutaan edistämään yhteisen edun toteutumista. Toiminnassa on pysyttävä totuudessa ja vaaleissa annetut lupaukset on pyrittävä tunnollisesti täyttämään.

Olen

 • sananvapauden puolustaja
 • yhteistyötä arvostava sillanrakentaja
 • tavoitteellinen ja sitkeä
 • rohkea asioiden puolustaja
 • sivistyksen puolestapuhuja

Haluan

 • lisää resursseja ikäihmisten laitos- ja kotihoitoon
 • alentaa lääkekorvausten maksukattoa
 • korottaa perheellisten opiskelijoiden opintorahaa
 • korjata tällä hallituskaudella tehtyjä lapsilisäleikkauksia lapsilisän tasokorotuksella
 • pienentää varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokoja.
 • tukea pk- yritysten markkinointia ja kansainvälitymistä

Pyrin kaupunginvaltuustoon, koska tunnen paloa vastuulliseen vaikuttamiseen. Politiikkaa pitää tehdä vahvalta arvopohjalta, moraalisesti kestäviä valintoja tehden.