Ihminen ja luonto

Kristitylle ihmiselle on Raamatussa annettu tehtävä viljellä ja varjella maata. Siihen sisältyy vastuu elinympäristöstä huolehtimisesta niin, että se säilyy hyväkuntoisena tulevillekin sukupolville.

Olemme olleet jo vähän aikaa sen tosiasian edessä, että todisteet ilmaston lämpenemisestä ovat kiistattomia. Suomen ilmasto on lämmennyt 2 astetta 166 vuodessa. Se näkyy mm siinä, että Suomessa kasvukausi on pidentynyt, jäiden lähtö on aikaistunut, luonto herää aikaisemmin ja se näkyy myös ääri-ilmiöissä kuten helteissä, lämpimissä talvissa, rankkasateissa ja myrskytuulissa. Lämpenemisellä on vakavia seurauksia myös eläinlajeille, jotka ovat tottuneet kylmään tai viileään ilmanalaan.

Arktisen alueen kohtalo vaikuttaa koko maapallon tulevaisuuteen. Ilmaston lämpeneminen arktisella alueella on nopeampaa kuin muualla. Napajäätiköt sulavat ja meren pinta nousee,  mikä aiheuttaa tulvia ja eroosiota rannikkoalueilla. Ikiroudan sulaminen on erityisen vaarallista, koska siinä vapautuu kasvihuonekaasuja, jotka edelleen nostaisivat maapallon lämpötilaa. Ilmastonmuutos on globaali ongelma.

Lokakuussa 2018 Puolassa pidetyssä ilmastokokouksessa, johon osallistui 200 valtiota, oli esillä 1,5 asteen raja, johon maapallon lämpeneminen olisi mahdollista pysäyttää. Tämä olisi saavutettavissa sillä edellytyksellä, että valtiot ryhtyvät päästöjen tuntuvaan rajoittamiseen  nopeasti.

Tarvitaan siis ilmastotekoja ja tarvitaan asennemuutosta.

Ihmettelen sitä, miten jatkuvalla bruttokansantuotteen kasvattamisella ja kulutusta lisäävillä poliittisilla ratkaisuilla voidaan saada aikaiseksi kestävää kehitystä. Tämä yhtälö ei lopulta toimi! On löydettävä kohtuus kuluttamisessa ja kasvussa.

Henkeä kohden mitattuna Suomessa energiankulutus on suurta, EU:n suurinta. Tähän vaikuttavat mm kylmä ilmasto ja pitkät etäisyydet. Kotitalouksien energian kulutuksen piikin aiheuttavat pääasiassa lämmitys, kotitaloussähkö ja liikenne.  

Tavallinen kansalainen voi osallistua ilmastotalkoisiin helposti esim. vääntämällä lämpöpatteria pienemmälle, käyttämällä julkista liikennettä tai pyöräilemällä, olemalla ostamatta turhia tavaroita, vähentämällä ulkomailla tuotetun punaisen lihan syöntiä, vaihtamalla punaisen lihan valkoiseksi, kierrättämällä vaatteita ja muita tavaroita sekä istuttamalla puita, vaikkapa omalle pihalle. Hyvä muistaa, että myös omenapuukin on hiilinielu. Lentomatkustamisen välttäminen edistää huomattavasti ilmastonmuutoksen torjuntaa, mikäli lentoja jää lentämättä.

Yksittäisten ihmisten ratkaisut vaikuttavat pidemmällä aikavälillä myös yrityselämässä tehtäviin päätöksiin. Siinä mielessä yksittäisen ihmisen valinnoilla on merkitystä, vaikka ilmasto-ongelmaa ei  yksityisten ihmisten elämäntapamuutoksilla ratkaistakaan.

Sähköautoihin ja niiden välttämättömyyteen liittyy ilmastopaniikkia. Mielipiteet ja puheet ovat olleet pelkästään yhdensuuntaisia tähän asti. Sähköautoihin on siirryttävä ja nopeasti. Onneksi päätöksiä ei ole vielä tehty, nimittäin “sähköauton avulla emme pääse CO2- päästöistä eroon.  Sen valmistaminen ja siihen ladattavan sähkön tuottaminen aiheuttavat melkoisen määrän CO2-päästöjä “. Näin toteaa tekn.tri Sauli Ahvenjärvi.

Kaikki uudet kestävän kehityksen mukaiset energiantuotantoratkaisut ovat tervetulleita. Ympäristöystävällisen teknologian kehittämistä tulee tukea ja käyttöönottoon tulee kannustaa veroratkaisuin. Myös kehittyvien maiden tulee saada käyttöönsä uutta ympäristöteknologiaa.

Odotan Olkiluoto 3:n ja Hanhikiven ydinvoimalan valmistumista, jonka jälkeen Suomi on selvästi lähempänä omavaraisuutta. Ydinvoiman lisäämistä en sinänsä kannata, mutta jos pienet modulaariset ydinvoimalat saadaan varmuudella riittävän turvallisiksi, olen valmis suhtautumaan niihin suopeasti.

Kristitylle ihmiselle on Raamatussa annettu tehtävä viljellä ja varjella maata. Siihen sisältyy vastuu elinympäristöstä huolehtimisesta niin, että se säilyy hyväkuntoisena tulevillekin sukupolville.

Maaret

Alla kaikki teemat: