Työn ytimessä

Edellisen taantuman aikana alettiin ymmärtää ja arvostaa itsensä työllistäviä ihmisiä ja muille työpaikkoja tarjoavia pienyritysten työnantajia. Huomattiin konkreettisesti, että yritykset pitävät elämää yllä. Ne ovat ne keuhkot, joita ilman yhteisö kuolee.

Yksinyrittäjä tekee firmassaan lähtökohtaisesti kaikki työt itse. He käyttävät enemmän aikaa työhönsä kuin palkansaajat. Jos yksinyrittäjä sairastuu, työt useimmiten jäävät tekemättä ja siten myös ansio saamatta. Tämä tilanne tietenkin houkuttelee töihin puolikuntoisena, jolloin ongelmat saattavat kasaantua. Yksinyrittäjä vastaa myös yrityksen kehittämisestä ja laajentamisesta yksin. Esim. digitalisaatio on aiheuttanut kehhittämis- ja investointipineita monessa yrityksessä.

Liikkeiden sunnuntaiaukiolot ovat hyvin haasteellisia yksinyrittäjälle. Useimmiten he tekevät nuo sunnuntaityöt itse, jolloin riittävän levon ja vapaa-ajan määrä jää liian vähäiseksi. Se taas on riski työssä jaksamisen kannalta.

Yksinään toimivien yrittäjien ongelmiin on syytä puuttua, jotta yrittäjät jaksaisivat työssään ja jotta yrittäjyys tulisi haluttavammaksi vaihtoehdoksi työmarkkinoilla. Esim sosiaaliturvaa on parannettava, mikä madaltaisi yrittäjäksi ryhtyvän riskejä mahdollisten työttömyysjaksojen aikana.

Maaret

Alla kaikki teemat: