Maahanmuuton oljenkorsia ja kipupisteitä

Kristillisdemokraattien arvoihin kuuluu lähimmäisyys. Se tarkoittaa tekoja toisen ihmisen edestä ja hänen puolestaan. Se velvoittaa myös maahanmuuttokysymyksessä.

Kristillisdemokraatit lähtevät siitä, että maahanmuuttopolitiikan tulee olla inhimillistä sekä hallittua ja lieveilmiöitä on pystyttävä torjumaan.

Oljenkorsia

Maahanmuuttjat ovat pääasiassa nuoria aikuisia, mikä kotouttamisen onnistuessa, voisi tuottaa hyvinkin hyvän hyödyn Suomen kansantaloudelle, joka nyt tuskailee tulevaisuudessa voimakkaasti kasvavan eläkeläisjoukon ja vähenvän työikäisten joukon paineessa.

Maahanmuuttajat tuovat myös apua työvoimapulaan, joka kipeästi kiusaa useita alojamme.

EU-maista Suomeen tulleet maahanmuuttajat ovat työllistyneet jopa paremmin kuin suomalaiset, mutta muista maista tulleet ovat työllistyeet selkeästi heikommin.

Kotikaupunkini Kotkan väestöstä noin 6% on maahanmuuttajia. Olemme tehneet päätöksen panostaa tuntuvasti maahanmuuttajien kotouttamiseen ja kouluttamiseen. Pyrkimyksenämme saada heistä tyytyväisiä, työssäkäyviä ja veroa maksavia kotkalaisia. Voimakkaasta muuttotappiosta kärsivänä kaupunkina maahanmuuttajien pysyvä asettuminen kaupunkiin on positiivista myös siinä mielessä, että se hidastaa väkiluvun vähenemistä.

Kipupisteitä

Maahanmuuttokysymyksessä pakolaisuus on globaali kriisi, jonka ennaltaehkäisemiseksi apua olisi kohdennettava lähtömaihin panostamalla kehitysyhteistyöhön, kriisinhallintaan ja demokratiakasvatukseen.

Pakolaiset ovat lähteneet kotimaastaan vainon tähden hakemaan turvaa toisesta maasta, mutta turvapaikanhakijoista heitä on vain 10%. Loput hakevat oleskelulkupaa toisin perustein. Kaikkien perusteet tutkitaan ja osalle myönnetään oleskelulupa ja joiltakin se perusteiden puuttuessa evätään. Suomeen hakee vuosittain 1000-4000 turvapaikanhakijaa.

Turvapaikan hakuprosessi kestää arviolta noin 8-9 kuukautta. Sinä aikan hakija sijoitetaan yleensä vastaanottokeskukseen.  

Suomi on ottanut pakolaisia vastaan jo 50 vuoden ajan. He ovat tulleet Suomeen joko kiintiöjärjestelmän kautta tai turvapaikanhakijoina. Tämän vuoden alussa astui voimaan lakimuutos, jonka myötä Suomi voi nopeuttaa maasta karkottamista koskevien päätösten täytäntöönpanoa. Tämä tulee kysymykseen, jos esim voidaan osoittaa, että henkilö vaarantaa yleistä järjestystä tai turvallisuutta. Tämä on tärkeää, sillä suomalaisten turvattomuuden tunne on lisääntynyt turvapaikanhakijoiden toimesta tehtyjen rikosten tähden.  

Lieveilmioöiden vähentämiseksi

  • Laittomasti maassaolevien määrää tulee puuttua tehokkaalla ulkomaalaisvalvonnalla ja maastapoistamisella.
  • Oleskelulupaa ei pidä myöntää, jos turvapaikanhakija on aiemmin syyllistynyt vakavaan rikokseen.
  • EU:n ulkorajavalvontaa on vahvistettava ja riittävät viranomaisresurssit on taattava.

Maaret

Alla kaikki teemat: