Anna arvo ikäihmiselle

Jo muutaman vuoden ajan on kuultu huolestuttavia viestejä kentältä, kuinka ikäihmisille tarkoitetut palvelut eivät toimi. Sekä kotihoito että laitoshoito ontuvat resurssien puutteessa.

Hoitajamitoituksessa on otettava huomioon, että laitoksissa asuu vain niitä vanhuksia, joiden toimintakyky ja terveys on merkittävästi alentunut ja hoidon tarve on suuri. Toimintakykyisemmät vanhukset asuvat kodeissaan, jonne tarjotaan kotihoitoa ja erilaista tukea. Laitosten hoitajamitoitusta on kasvatettava.

Sama puute vaivaa kotihoitoa. Kotihoidossa työskentelevä henkilökunta on ylikuormittunutta. Hoitajat turhautuvat ja  kokevat itse huolta työnsä laadusta, koska heillä on aina kiire. Kiireessä on syntynyt myös ikäviä, lähes kohtalokkaista virheitä.Nämä ongelmat on tiedostettu jo pitkän aikaa, mutta mitään asialle ei ole saatu vielä tehtyä.

Kristillisdemokraatit tekivät viime keväänä kansalaisaloitteen vanhusasiainvaltuutetun viran perustamiseksi Suomeen. Aloitteeseen saatiin noin 42000 nimeä, mikä ei riittänyt aloitteen etenemiseen eduskuntaan. Kristillisdemokraattien taholla aloitetta ei kuitenkaan haudattu. Meidän täytyy saada tähän valtakuntaan taho, joka valvoo vanhusten oikeuksien toteutumista kunnissa ja raportoi siitä suoraan eduskunnalle. Tilanne on monin paikoin hälyttävä. Valtakunnallinen edunvalvoja tarvitaan. Valvontaa on lisättävä!

Kristillisdemokraattien tavoitteena on, että Suomessa ikääntynyt väestö viihtyy, osallistuu ja saa tarvitsemansa avun. 

Maaret   

Alla kaikki teemat: